Srdečne Vás pozývame ....

Oznámenie – riaditeľské voľno

 

Riaditeľka Základnej školy, Komenského 3, Bernolákovo v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom základnej školy z prevádzkových dôvodov dňa 18.11.2016 (piatok) riaditeľské voľno.

Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň ani ŠKD pri základnej škole. Žiaci budú z obeda hromadne odhlásení, netreba ich odhlasovať individuálne.

 

                                                         Mgr. Barbora Rigóová, riaditeľka školy

 

 

                     VÝSLEDKY ZO ZBERU NÁJDETE V SEKCII OZ ŠKOLÁČIK

 

 

Organizačné pokyny k zahájeniu vyučovania v prístavbe ZŠ

 

Od 18.10.2016 (utorok) začíname vyučovať v Bernolákove. V priestoroch PRÍSTAVBY sa budú učiť triedy 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 2. A, 2. B, 2. C a 2. D. Vstup do PRÍSTAVBY bude cez HLAVNÝ VCHOD z Komenského ulice 3 (vstup cez malú bránku).

Od 18.10.2016 začína v priestoroch PRÍSTAVBY fungovať ŠKD. 1. odd. Z. Kováčová. 2. odd. N. Sakálošová, 3. odd. K. Bordáčová, 4. odd. M. Lazarčíková, 5. odd. L. Lišková. Ranný klub pre žiakov I. a II. ročníka bude v 1. E od 6.30h -7.40h. Vstup do ranného klubu bude cez HLAVNÝ VCHOD ZŠ. Rodičia si budú vyzdvihovať deti zo školy cez  HLAVNÝ VCHOD ZŠ. Ranný klub pre žiakov Št, III. a IV. ročníka bude v priestoroch ZŠ na Školskej 1. V priestoroch ŠKD nad školskou jedálňou bude 6. odd. V. Kováčová, 7. odd. A.M. Keveždová, 8. odd. K. Koporcová, 9. odd. A. Hudáková. 10. odd. G. Biskupičová, 11. A. Jonisová. 

 

 

ZMENA  rozmiestnenia tried

v školských budovách základnej školy v Bernolákove s účinnosťou od 5.9.2016 do odvolania.

 

Milí žiaci, vážení rodičia.

Z dôvodu posunu ukončovacích prác na Prístavbe základnej školy sa mení organizácia rozloženia tried v našej základnej škole s účinnosťou od 5.9.2016 (pondelok) nasledovne:

 • 1. ročníky sa budú dočasne učiť v triedach školského klubu na Komenského ulici
 • 2. ročníky sa budú dočasne učiť v triedach „Starej školy“ na Školskej ulici
 • 3. a 4. ročníky sa nachádzajú v „Starej škole“ na Školskej ulici
 • 5. až 9. ročníky sa nachádzajú v „Novej škole“ na Komenského ulici

 

V platnosti zostáva, že v prvý školský deň žiaci nastúpia na 8,00 hodinu priamo do svojich tried, kde prebehne slávnostné otvorenie školského roka.

 

 

Rozmiestnenie oddelení školského klubu detí v dočasnom režime:

 • Oddelenia 1. ročníka budú v budove školského klubu, tu bude fungovať aj ranný klub detí pre 1. ročníky (od 6,30hod.)
 • Oddelenia 2., 3. a 4. ročníka budú v budove „Starej školy“, tu bude fungovať aj ranný klub detí pre tieto  ročníky (od 6,30hod.)

Druháci, tretiaci a štvrtáci – družinári sa so svojimi vychovávateľkami presunú na obed do jedálne a následne sa vrátia do svojich družinárskych tried na „Starej škole“, odkiaľ si ich rodičia vyzdvihnú.

 

Tento núdzový režim organizácie vyučovania platí od 5.9.2016 do odvolania.

 

Mgr.Barbora Rigóová,riaditeľka

 

 

 

 

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že na obedy je možné sa prihlásiť od pondelka 5.septembra a stravovanie začína v utorok 6.septembra.

Školský klub detí začína svoju činnosť od utorka 6.septembra.

Premávka školského autobusu bude žiakom upresnená dodatočne.

 

                                                                                                   

 

Zoznamy prvákov pre školský rok 2016/2017

I.A

I.B

I.C

I.D

I.E

Zaradenie novoprijatých žiakov do tried

ŠKOLSKÉ POTREBY PRE ŽIAKA 1. ROČNÍKA ZŠ

 

„Orientačný zoznam“

 

Žiaci pri vstupe do 1. ročníka dostanú:

 •     učebnice   
 •     pracovné zošity            
 •     predpisové zošity

 

Do aktovky:

 •     prezuvky    
 •     peračník:
  • obyčajné ceruzky mäkké 3 ks  (č.2)       
  • strúhadlo na ceruzky 1 ks        
  • školské nožnice s guľatým hrotom 1 ks        
  • pastelky            
  • guma, lepidlo (tuhé)
  • nožnice
  • farbičky
  • atramentové pero – cca od októbra
 •     dosky na zošity   
 •     obaly na zošity a učebnice plastové alebo papierové (podľa potreby)   

 

Všetko treba podpísať

 •     na desiatu a olovrant v školskom klube detí je vhodné, aby deti mali prestierací obrúsok   
 •     pitný režim - malinovku, čaj -  nie do sklenej fľašky

 

Hygienické potreby

 •     papierové vreckovky

 

Na hodiny výtvarnej výchovy:

 •     pohár (plastový)   
 •     handričku
 •     vodové farby   
 •     staré tričko na prezlečenie alebo zásteru
 •     ploché štetce (malý a veľký)
 •     igelitový obrus   
 •     lepidlo
 •     plastelína (nelepivá, stačia 2-3 farby)
 •     voskové pastelky
 •     fixy

 

Všetko treba vložiť' do škatule (napr. od topánok) a podpísať! Žiaci si pomôcky nechávajú v škole v skrinke.

 

Na hodiny telesnej výchovy:

 •     tepláky   
 •     tričko, mikinu   
 •     ponožky   
 •     tenisky, cvičky

Všetko treba vložiť' do textilného vrecka a každý kus úboru podpísať. Žiaci si úbor nechávajú v škole.

 

Deťom nekupujte žiadne zošity ani výkresy. Všetko rieši individuálne – po dohode - triedna učiteľka z triedneho fondu.

 

                                          

 

Úradné hodiny ZŠ Bernolákovo počas letných školských prázdnin.

 

Vedenie základnej školy oznamuje, že v rámci čerpania dovoleniek počas letných prázdnin budú úradné hodiny pre verejnosť upravené nasledovne:

 

 • v termíne od 6.7.2016 do 23.8.2016 každý pondelok od 8,00hod. do 12,00hod.

 

 • v termíne od 24.8.2016 do 31.8.2016 sme Vám k dispozícii  každý pracovný deň od 8,00hod.do 12,00hod.

 

 • 2.9.2016 bude škola zatvorená

 

Vo vyššie spomenutých časoch nás nájdete

 v priestoroch Základnej školy na Komenského ulici č.3 v Bernolákove.

 

v Bernolákove 1.7.2016                           Mgr. Barbora Rigóová,  riaditeľka ZŠ

 

Oznam

Pozvánka

16.06.2016 14:02
2. zasadnutie Rady školy sa uskutoční dňa 29.6. 2016 o 18:00 v priestoroch ZŠ (budova Novej školy).    

 

ZBER PAPIERA A HLINÍKA - APRÍL 2016 !!! VYHODNOTENIE !!!

Výhercom srdečne gratulujeme a všetkým ďakujeme za účasť.

ZBER PAPIERA:
1. miesto: Dulaiová Lucia 9.A trieda - 741,5 kg
                 Dulaiová Patrícia 7.A trieda - 741,5 kg...
2. miesto: Nagy Juraj 1.D trieda - 406 kg
3. miesto: Mešková Petra 3.C trieda - 395 kg

ZBER HLINÍKA:
1. miesto: Haluška Dominik 4.A trieda - 21,2 kg
2. miesto: Hudeková Melánia 2.A trieda - 20,25 kg
3. miesto: Mešková Petra 3.C trieda - 15,25 kg

Zber  papiera

Zber hliníka

OZNAM

Starosta obce v spolupráci s riaditeľkami ZŠ a MŠ si Vás dovoľuje

pozvať na mimoriadne stretnutie rodičov venované aktuálnej situácii

ohľadom výstavby objektov materskej a základnej školy (zvýšenia kapacít oboch zariadení).

Stretnutie sa uskutoční dňa 9.5.2016 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome (Veľká sála).
Fotky z Veľkoočného jarmoku si môžete pozrieť v galérii.

 Príďte si vychutnať sviatky jari na Veľkonočný jarmok.

Oznam

Nové heslá na IZK

04.03.2016 08:36
Vážení rodičia, z dôvodu doplnenia údajov do systému E-škola, v ktorom spracuvávame všetky údaje, je možné, že došlo k zmene prihlasovacích údajov na IZK. V takomto prípade kontaktujte triednu učiteľku, príp. mail:beata.bognarova@azet.sk, ktoré Vám  odošlú nové heslo.

OZ Školáčik

Venujte nám 2% z Vašich daní. Ďakujeme!

12.02.2016 12:08
 Vážení rodičia a priatelia školy, Združenie rodičova priateľov žiakov Základnej školy Bernolákovo - Školáčik-  nemôže tento rok poberať 2 % z vašichdaní.  Keďže táto čiastka je veľmidôležitou časťou rozpočtu, neradi by sme o ňu prišli, a preto váschceme...

_______________________________________________________________

Vydávanie polročných výpisov známok (tzv.polročného vysvedčenia) - náhradný termín

Dňa 10.2.2016 (streda) budú žiakom vydané výpisy známok polročného hodnotenia. Slávnostné triednické hodiny, počas ktorých žiaci dostanú "polročné vysvedčenie", sa uskutočnia:

 • pre I.stupeň na 4.vyučovacej hodine
 • pre II.stupeň na 5.vyučovacej hodine.

Po skončení slávnostnej triednickej hodiny pôjdu žiaci domov (resp. do ŠKD).

 

Odôvodnenie:

Z dôvodu štrajku učiteľov a s tým súvisiacej obmedzenej prevádzky školy neboli polročné výpisy známok žiakom vydané v riadnom termíne 29.1.2016. Po obnovení riadnej prevádzky školy určilo vedenie školy náhradný termín.  

 

____________________________________________________________________________________________

Štrajk učiteľov - aktuálna situácia 5.2.2016 k 15,00hod.

Od pondelka 8.2.2016 obnovujeme plný režim vyučovania.

Vyučovať sa začne vo všetkých triedach podľa riadneho rozvrhu platného pre školský rok 2015/2016. Rovnako bude v plnej prevádzke školský klub detí aj školská jedáleň a premávať školský autobus.

 

Vážení rodičia, drahí priatelia.

Chceli by sme sa Vám touto cestou poďakovať za Vašu podporu počas nášho štrajku.
Naše poďakovanie  (list, stiahne sa po kliknutí na link)
učiteľky a vychovávateľky zapojené do Štrajku učiteľov ZŠ Bernolákovo
_____________________________________________________________________________________________

Štrajk učiteľov - aktuálna situácia 3.2.2016 k 15,00hod.

 

Vážení rodičia.

Štrajk učiteľov na našej základnej škole bude pokračovať aj vo štvrtok aj v piatok ( 4.2. a 5.2.2016).

V piatok 5.2.2016 Vás budeme informovať o režime vyučovania pre nasledujúci týždeň.

 

Škola bude  4.2. a 5.2. 2016 (štvrtok a piatok) fungovať v obmedzenom režime nasledovne: 

- I. a II.ročníky - vyučovanie (4 vyučovacie hodiny) + ranný aj poobedňajší klub detí + obedy v školskej jedálni

- IX. ročníky - vyučovanie (6 vyučovacích hodín) + obedy v školskej jedálni

________________________________________________________________________________

Štrajk učiteľov - aktuálna situácia 2.2.2016 k 12,00hod.

Štrajk učiteľov na ZŠ v Bernolákove POKRAČUJE. 
 
Škola bude  3.2.2016 (streda) fungovať v obmedzenom režime nasledovne: 

- I. a II.ročníky - vyučovanie (4 vyučovacie hodiny) + ranný aj poobedňajší klub detí + obedy v školskej jedálni

- IX. ročníky - vyučovanie (6 vyučovacích hodín - 2x SJL, 2x MAT, 1xCHE, 1x ANJ) obedy v školskej jedálni

________________________________________________________________________________

Štrajk učiteľov - aktuálna situácia 1.2.2016 k 12,00hod.

Štrajk učiteľov na ZŠ v Bernolákove POKRAČUJE. 
 
Škola bude  2.2.2016 (utorok) fungovať v obmedzenom režime rovnako ako tomu bolo doposiaľ - vyučovanie a ŠKD bude prebiehať len pre I. a II. ročníky.
Viac informácii o obmedzení prevádzky školy nájdete nižšie v inštrukciách zo dňa 26.1.2016.
 
------------------------------------------------------
 
Rodičia, je čas pridať sa k učiteľom!!!
Štrajk už nie je len o školstve ale o celkovej situácii či už v zdravotníctve, v podnikaní, v štátnej správe, súdnictve atď.
Prosím Vás, ak chcete bojovať, podporte učiteľov a nedajte deti 2.2.2016 do školy - aj takto môžete prejaviť svoj nesúhlas so systémom na Slovensku !!!
Zároveň bude vo všetkých budovách školy od zajtra 2.2.2016 prebiehať podpisová petičná akcia, ktorou my rodičia a široká verejnosť podporujeme našich učiteľov a vyjadrujeme svoj nesúhlas so stavom školstva na Slovensku.
Maťa Brunel (predseda Rady školy a predseda OZ Školáčik)
 
------------------------------------------------------

OZNAM

 

Prosím všetkých zákonných zástupcov žiakov 5., 8. a 9. ročníkov, ktorí si vybrali strednú školu – talentovú - ( bilingválne gymnáziá, športové zamerania, umelecké zamerania), aby výber školy (presný názov a odbor) potvrdili najneskôr do 5.2.2016 výchovnej poradkyni na mailovú adresu zastupca@zskomber.edu.sk, príp. beata.bognarova@azet.sk

_____________________________________________________________________

Milí rodičia, milí naši žiaci (súčasní aj minulí), drahí Bernolákovčania.

 
Stretnutie Vás rodičov s nami štrajkujúcimi učiteľmi, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 28.1.2016, nás utvrdilo o správnosti našeho rozhodnutia štrajkovať. 
Ďakujeme za podporu.
 
Dávame Vám do pozornosti video Iniciatívy slovenských učiteľov "Čo sa dialo 28.1.2016" http://www.isu.sk/ (po otvorení stránky sa treba zrolovať o kúsok nižšie)
 
Veľkou podpornou akciou štrajku učiteľov bude pondelková ŽIVÁ REŤAZ, na ktorú chceme pozvať nielen podporovateľov štrajku učiteľov, ale všetkých ktorí nesúhlasia aj so situáciou v zdravotníctve a hlavne s prístupom vlády a politikov k nám obyčajným ľuďom.
Táto akcia ŽIVÁ REŤAZ sa bude konať v pondelok 1.2.2016 o 15.30hod. na Námestí slobody v Bratislave.
 
Dopravné spojenia z Bernolákova do BA:
14.32 železničná stanica Bernolákovo-14.52 železničná stanica Bratislava
BUS  14.36 Trnavská ulica, Bernolákovo- 15.15 AS, Bratislava
         14.37 Sacky, Bernolákovo- 15.05 AS, Bratislava
         14.41 Zdravotné stredisko, Bernolákovo- 15.20 AS, Bratislava
 
Prosíme, šírte tieto informácie vo svojom okolí. Čím viac nás bude,tým bude náš hlas silnejší a počuteľnejší na miestach, kde to má byť počuť čo najviac. 

Tešíme sa na Vás a ďakujeme.

učitelia ZŠ Bernolákovo

 

Štrajk učiteľov - aktuálny stav 29.1.2016 k 15,00hod.

Štrajk učiteľov na ZŠ v Bernolákove POKRAČUJE. Škola funguje v obmedzenom režime.
1.2.2016 (pondelok) sú riadne polročné prázdniny.
O priebehu vyučovania v utorok 2.2.2016 Vás budeme aktuálne informovať v pondelok 1.2.2016.

Štrajk učiteľov - aktuálna situácia 28.1.2016 k 15,00hod.

Štrajk učiteľov na ZŠ v Bernolákove POKRAČUJE. 
 
Škola bude  29.1.2016 (piatok) fungovať v obmedzenom režime rovnako ako tomu bolo dnes 28.1.2016 (štvrtok) a včera 27.1.2016(streda).
Viac informácii o obmedzení prevádzky školy nájdete nižšie v inštrukciách zo dňa 26.1.2016.
 

Milí rodičia a priatelia školy,

z dôvodu zotrvania našich učiteľov v štrajku si Vás dovoľujeme pozvať na stretnutie Vás a štrajkujúcich učiteľov našej školy. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 28. 1. 2016 o 18.00 v školskej jedálni. 

Bodmi tohto stretnutia budú:

1. Podstata štrajku a diskusia s Vami

2. Projekt ŽIHADIELKO

Tešíme sa na stretnutie. 

učitelia ZŠ v Bernolákove

_________________________________________________________________________

 

Vydávanie polročných výpisov známok (tzv.polročného vysvedčenia) - informácia

Z dôvodu pretrvávajúceho štrajku učiteľov a s tým súvisiacej obmedzenej prevádzky školy sa nebudú polročné výpisy známok vydávať v termíne 29.1.2016 (ani žiakom, ktorí počas obmedzenej prevádzky do školy chodia). Po obnovení riadnej prevádzky školy určí vedenie školy náhradný termín na vydanie výpisov známok polročného hodnotenia.  

Štrajk učiteľov - aktuálna situácia 27.1.2016 k 15,00hod.

Štrajk učiteľov na ZŠ v Bernolákove POKRAČUJE.
Škola bude  28.1.2016 (štvrtok) fungovať v obmedzenom režime rovnako ako tomu bolo dnes 27.1.2016 (streda).
Viac informácii o obmedzení prevádzky školy nájdete nižšie v inštrukciách zo dňa 26.1.2016.
 
Milí rodičia a priatelia školy,
z dôvodu zotrvania učiteľov v štrajku si Vás dovoľujeme pozvať na stretnutie Vás a štrajkujúcich učiteľov, ktoré sa bude konať vo štvrtok 28. 1. 2016 o 18.00 v školskej jedálni.
Bodmi tohto stretnutia budú:
1. Podstata štrajku a diskusia s Vami
2. Projekt ŽIHADIELKO
Za Vašu hojnú účasť Vám budeme vďační.
Učitelia ZŠ Bernolákovo

_________________________________________________________________________________________________________

Štrajk učiteľov - aktuálna situácia 26.1.2016 k 14,00hod.

27.1.2016 začneme vyučovať v obmedzenom režime - LEN pre I. a II. ročníky.

Vážení rodičia.

Učitelia našej školy vo vysokom percente zotrvávajú v štrajku.

Ďakujeme Vám za podporu, veľa pre nás znamená, že ste na našej strane.

Napriek tomu, že štrajk učiteľov pokračuje, uvedomujeme si aj Vašu sťaženú situáciu a preto sa  v škole od stredy 27.1.2016 začne vyučovať v obmedzenom režime.

Organizácia dňa:

V stredu 27.1.2016 bude obnovené vyučovanie pre I. a II. ročníky. Pre tieto triedy bude fungovať aj ŠKD aj ranný klub. Žiaci sa budú učiť vo svojich triedach, ako pri riadnom vyučovaní (1.C a 1.D v ŠKD). Deti budú mať 4 vyučovacie hodiny (matematiku, čítanie, písanie a niektorú z výchov). Vyučovanie bude trvať do 11,40hod. Potom si "družinárov" prevezmú pani vychovávateľky z ŠKD.

Nahlasovanie na obedy budú riešiť pani učiteľky počas prvej vyučovacej hodiny, keď si urobia v triedach prehľad. Nie je nutné riešiť obedy individuálne.

Prosíme rodičov, aby akceptovali skutočnosť, že vyučovanie sa v tomto okamihu obnovuje len pre najmenších žiakov a nevodili do školy staršie deti.

___________________________________________________________________________________________

Štrajk učiteľov - aktuálna situácia 25.1.2016 k 15,00hod.

V súvislosti so skutočnosťou, že učitelia ZŠ v Bernolákove zotrvávajú v štrajku, škola nie je schopná 26.1.2016 (utorok) zabezpečiť vyučovanie.
Preto zostane v škola dôvodu štrajku v utorok 26.1.2016 ZATVORENÁ.
O situácii v nasledujúcich dňoch vás budeme informovať.

Krúžky počas štrajku

Krúžková činnosť počas štrajku učiteľov nebude na škole prebiehať.

O jej obnovení budeme rodičov informovať.

Lyžiarsky kurz - oznam.

Lyžiarsky kurz plánovaný v termíne 24.-29.1.2016 sa napriek účasti školy na štrajku USKUTOČNÍ.

Štrajk učiteľov ZŠ Bernolákovo – aktuálna situácia k 22.1.2016

OSTRÝ ŠTRAJK – od 25.1.2016

Vážení rodičia.

Učitelia na našej škole sa rozhodli podporiť iniciatívu slovenských učiteľov www.isu.sk a od 25.1.2016 (pondelok) vstupujú do ostrého štrajku.

List rodičom, vysvetlenie našich dôvodov.

 

Ako bude štrajk na našej škole prebiehať?

Od 25.1.2016 bude škola, školský klub aj jedáleň pre žiakov školy zatvorená (žiaci budú hromadne odhlásení).

Dĺžka štrajku nie je k dnešnému dňu určená. Závisí od rozhodnutia štrajkujúcich učiteľov.

Vedenie školy Vás bude o priebehu štrajku – dĺžke štrajku, prípadne forme vyučovania v obmedzenom režime informovať. Informácie o nasledujúcom dni budeme zverejňovať  každý deň najneskôr do 15,00 hodiny na webstránke školy www.zsbernolakovo.sk, na facebooku OZ Školáčik aj prostredníctvom obecného rozhlasu.

Ďakujeme za pochopenie a Vašu podporu.

učitelia ZŠ Bernolákovo

Štrajk učiteľov ZŠ Bernolákovo - aktuálna situácia k 21.1.2016

ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ 

Vážení rodičia.

Učitelia na našej škole sa rozhodli podporiť iniciatívu slovenských učiteľov a sú v štrajkovej pohotovosti.

O tom, či sa naša škola zapojí do ostrého štrajku od 25.1.2016 (pondelok) a v akom režime bude škola počas štrajku fungovať, Vás budeme informovať prostredníctvom:

 • www.zsbernolakovo.sk
 • obecného rozhlasu
 • oznamom v žiackych knižkách
 • prostredníctvom triednych dôverníkov mailom
 • na facebook-stránke OZ Školáčik

 

Ďakujeme za pochopenie a podporu.

učitelia ZŠ Bernolákovo

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV ŽIAKOVZÁKLADNEJ ŠKOLY BERNOLÁKOVO - ZRPŠ ŠKOLÁČIK

 

Komenského 3, 900 27 Bernolákovo

                                                                          

Vážení podnikatelia a priatelia školy,

vedenie ZRPŠ - Školáčik usporadúva 3. Reprezentačný školský ples,

ktorý sa bude konať dňa 06. 02. 2016 v Kultúrnom dome Bernolákovo.
Touto cestou sa na Vás obraciame s prosbou o finančný príspevok,
sponzorský dar alebo vecnú cenu do tomboly, podľa Vašich možností. Výťažok
z plesu bude poukázaný na účet občianskeho združenia ZRPŠ Školáčik
a bude použitý pre aktivity žiakov ZŠ Bernolákovo.

Na 2. Reprezentačnom školskom plese sa nám vďaka sponzorom podarilo vyzbierať

krásnych 1 418,22 eur. Táto suma bola použitá na zakúpenie data-projektorov

s príslušenstvom do tried v ZŠ Bernolákovo.

Ponúkame Vám možnosť propagovať logo Vašej firmy počas školského plesu,

kde  bude vystavené tablo so všetkými sponzormi. Taktiež bude zverejnený

zoznam (tablo)  všetkých sponzorov aj na facebookovom profile OZ Školáčik a webovej stránke ZŠ Bernolákovo.

Príspevky je možné odovzdať osobne pani Martine Brunel a pani Kataríne Koporcovej.

Ďalšie informácie o Školskom plese Vám radi poskytneme na tel. čísle:

Martina Brunel - 0902 625 662

Katarína Koporcová - 0908 141 809

Za Vaše príspevky Vám vopred ďakujeme!

            S pozdravom,

                                                                                  Ing.Martina Brunel

                                                                             Predseda ZRPŠ - Školáčik


 


Vážení rodičia a priatelia školy.

Prajem Vám príjemné, pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov. V novom roku 2016 veľa zdravia, menej starostí a plnú náruč radosti.

 Barbora Rigóová, riaditeľka školy


Dôležité informácie o organizácii vyučovania v januári a vo februári 2016:

8.1.2016 (piatok)

Riaditeľské voľno z organizačných dôvodov, školská jedáleň aj školský klub detí sú zatvorené.

11.1.2016 (pondelok)

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách.

11.1.2016 (pondelok)

Rodičovské schôdze pred polročnou klasifikáciou (Stará škola o 17,00hod, Nová škola o 18,00hod), uskutočnia sa v triedach.

25.1.2016 (pondelok)

Polročná klasifikačná porada

29.1.2016 (piatok)

Odovzdávanie výpisov známok (tzv. polročných vysvedčení)

1.2.2016 (pondelok)

Polročné prázdniny

22. – 26.2.2016

Jarné prázdniny

 

Oznam

Dňa 10.12.2015 (štvrtok) sa naša základná škola pripojí k iniciatíve žilinských učiteľov a zapojíme sa do protestnej akcie pod názvom Babysitting day.

V tento deň bude prebiehať riadne vyučovanie, fungovať školská jedáleň aj školský klub detí. Akcia Babysitting day nenaruší vyučovanie, jej cieľom je rozšíriť informácie o absurditách v školskom systéme, ktoré sú nezlučiteľné s poskytovaním celoplošnej kvality vzdelania na Slovensku. 

S Vašimi deťmi budeme robiť priebežne počas dňa krátke aktivity, ktorých výsledok aj s vyššie popísaným informáciami  prinesú domov - Vám rodičom.

Ďakujeme za Váš záujem o stav školstva na Slovensku.

Mgr. Barbora Rigóová, riaditeľka školy

A je to tu. Po roku opäť prichádzajú Vianoce, sviatky

na ktoré sa tešia malí aj veľkí.

Srdečne Vás pozývame.

Oznam

Základná škola v Bernolákove vyhlasuje na  stredu 25.11.2015 riaditeľské voľno pre žiakov 6.,7.,8.,a 9. ročníkov.

Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu celoslovenského testovania piatakov a z organizačných a personálnych dôvodov.

Žiaci  4.C triedy sa budú učiť v ŠKD podľa rozvrhu.


Oznam

Vážení rodičia,

Vo štvrtok 19. novembra 2015
chceme my, slovenskí učitelia dať vláde najavo, že múdro spravovaná spoločnosť
sa bez nás jednoducho nezaobíde. V tento 
deň chceme vykonať dobrý skutok a v rámci "Učiteľskej kvapky
krvi" darovať krv. Touto akciou chceme podporiť nielen tých, ktorí krv
potrebujú, ale poukázať aj na všetky problémy školstva, ktoré sa dlhodobo
neriešia. Darovaním krvi nám podľa §138 Zákonníka práce vzniká nárok na
pracovné voľno a v tento deň nemôžeme učiť. Škola bude dňa 19. novembra 2015 z tohto dôvodu zatvorená.

"Učiteľská kvapka krvi" je celoslovenská akcia učiteľov nespokojných s pomermi
v školstve a my nechceme zostať bokom aj v záujme kvalitnejšieho
vzdelania Vašich detí.

Za pochopenie ďakujeme.


Vyhodnotenie zberu

V dňoch 23. a 24. októbra 2015 sa na našej škole uskutočnil zber papiera, hliníka a gaštanov.

Tu sú výsledky:

Zber papiera

Zber hliníka

Zber gaštanov

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a viťazom gratulujeme.

Deň zdravej výživy

Dňa 15.10.2015 sa na našej škole uskutočnil Deň zdravej výživy s podtitulom 

,, Hovorme o jedle". Každá trieda si zvolila tému, na ktorú pripravila svoju prezentáciu.

Žiaci s pani učiteľkami si prezreli výstavku a hlasovali.

Vyhodnotenie:

1. kategória ( 4. - 6. ročník )                                       2. kategória ( 7. - 9. ročník )

1. miesto V.C ( 75 bodov )                                            1. miesto VIII.B ( 105 bodov )

2. miesto VI.B ( 70 bodov )                                           2. miesto VIII.A ( 85 bodov )

3. miesto V.A / VI.A ( 69 bodov )                                   3. miesto VII.A ( 84 bodov )Vizualizácia dostavby základnej školy

_________________________________________________________________________

Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016

 
Riaditeľstvo ZŠ v Bernolákove oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 prebehne nasledovne:
 • Nástup žiakov do školy je 2.9.2015 o 8,00hod.
 • Žiaci 5.-9.ročníkov prídu na tento čas pred budovu "novej školy" na Komenského ul., kde sa sa stretnú so svojimi triednymi p.učiteľkami.
 • Žiaci 2. - 3.ročníkov a 4.A a 4.B prídu do "starej školy"  na Školskej ulici do svojich tried. 
 • Žiaci 4.C triedy sa stretnú so svojou pani učiteľkou pred budovu "starej školy" na Školskej ulici.
 • Žiaci všetkých 1. ročníkov prídu do "starej školy" na Školskej ulici.
 • Žiaci si prinesú písacie potreby a prváci aj aktovky.
 •  
 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016 spolu s kultúrnym programom sa uskutoční o 8,30hod. pred kultúrnym domom. Po programe sa žiaci so svojimi triednymi učiteľkami rozídu do svojich tried a po krátkej inštrukcii na ďalšie dni sa rozídu domov.
 •  
 • Školský klub detí (ŠKD) a školská jedáleň (ŠJ) nie sú 2.9.2015 v prevádzke. Ich prevádzka začína 3.9.2015.
 • Školský autobus začne premávať 7.9.2015.
___________________________________________________________________________________________________________

Úradné hodiny ZŠ Bernolákovo počas letných školských prázdnin.

Vedenie základnej školy oznamuje, že v rámci čerpania dovoleniek počas letných prázdnin v termíne od 6.7.2015 do 23.8.2015 bude verejnosti k dispozícii každý pondelok od 8,00hod. do 12,00hod. v priestoroch Základnej školy na Komenského ulici č.3 v Bernolákove.

Od 24.8.2015 sme Vám k dispozícii každý deň od 8,00hod.do 14,00hod.

 

Prevádzka telocvične počas letných prázdnin.

Vedenie Základnej školy v Bernolákove oznamuje, že počas letných prázdnin, v čase od 1.7.2015 do 31.8.2015,

 bude telocvičňa pre verejnosť ZATVORENÁ.

Aktuality

Deň Zeme

28.04.2015 12:58
Celý tento týždeň (20.-24.4.2015) je na základnej škole venovaný Dňu Zeme. Všetky aktivity vyústia v piatok prezentovaním vytvorených projektov a brigádou na zveľadenie školského areálu.V tomto šk.roku žiaci spracovávali tému STROM:V.A - Lykožrúty útočiaV.B - Od semienka po strom -...

Podporte školu svojimi 2%! Ako na to...

11.02.2015 22:25
Vážení priatelia školy!  Pomôžte nám skvalitniť výchovno – vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!    KTO SME: Združenie rodičov a priateľov žiakov Základnej školy Bernolákovo – Školáčik. Skratka: OZ ZRPŠ – Školáčik    ČÍM SA...

Deň otvorených dverí na I.stupni (stará škola)

21.01.2015 17:48
Milí rodičia a priatelia školy. Pozývame Vás dňa 23.1.2015 (piatok) na návštevu našej školy na Školskej ulici (stará škola). S potešením Vás privítame na prvých dvoch vyučovacích hodinách (prehľad zvonenia tu). Otvorené hodiny,  ktorých sa  môžete zúčastniť ako pozorovatelia, budú...

Rodičovské združenie pre rodičov budúcich prvákov

15.01.2015 08:40
Srdečne pozývame rodičov našich budúcich prváčikov do priestorov ZŠ na Školskej ulici (stará škola) na informatívne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 20.1.2015 (utorok) o 17,00hod v 1.A triede. Rodičom budú podané informácie o zápise detí do školy a o akciách školy, ktoré budú...

Rodičovské združenie - klasifikácia I.polrok

13.01.2015 19:58
Dňa 14.1.2015 (streda) sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Na „starej škole“ – budova školy na Školskej ulici, budú prebiehať rodičovské chôdze formou konzultácií a to v čase od 15,30hod do 18,00hod.  Na „novej škole“ – budova školy na Komenského ulici, budú prebiehať triedne schôdze...

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný (161)
56%

Nie, potrebuje doladiť (127)
44%

Celkový počet hlasov: 288